Համայնք 439 results

«Յարութեամբ Նոր Կեանք»․ Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Չարեանի Ս․ Զատկուան Պատգամը

«Նորոգեցարուք նորոգութեամբ կենացս յարութեամբն Քրիստոսի Նոր ժողովուրդ»։               &...

Գանատայի Դաշնակցային Եւ Օնթարիոյի Կառավարութիւններու Ներդրումով` Սկիզբ Առաւ 4.88 Միլիոն Տոլար Արժողութեամբ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի Ընդլայնման Նախագիծը

Գանատայի դաշնակցային եւ Օնթարիոյի կառավարութեանց ներկայացուցիչները հեռակապով  յայտարարեցին Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնին սահմանո...

Գերաշնորհ Սրբազան Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի Խնկելի Յիշատակին

Հայր Մեղրիկին հետ․ ձախին՝ Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Այտա Գանձապետեան, աջին Արմենուհի Գոլոլեան եւ Դոկտ․ Իզապէլ Գաբրիէլեան Չըրչըլ Ար­մե­նո...
Ads

Գտնել Եւ Կորսնցնել Այս Կեանքին Մաս Կը Կազմէն

Ն․ ­Գաբ­րիէ­լեան  Լու­սա­հո­գի Սրբա­զան Մեղ­րի՛կ, Թո­րոն­թո­յի Ս․­ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ փայ­լուն Աստ­ղը ե­ղաք տաս­նը­չո...

Հոգելոյս Մեղրիկ Եպս. Բարիքեանի Յիշատակին

Սո­նա Բու­չի­կեան Սար­գի­սեան Հո­գե­լոյս Մեղ­րիկ Եպս. Բա­րի­քեա­նի ա­նակն­կալ եւ վա­ղա­հաս վախ­ճա­նու­մը սրտի դառն կսկիծ պատ­ճա­ռ...

Մեղրիկ Սրբազանի Վաստակին Մասին

Մեղրիկ Եպս․ Բարիքեանի կողմէ պատրաստուած՝ Ս․ Զատկուան առթիւ երաժշտական բեմականացման մասնակիցները՝ Հայ Կեդրոնի սրահին մէջ։ Ժիւ­լիէթ ...

Յիշատակ մը՝ Մեղրիկ Սրբազանի Ծառայողական Ոգիէն

Ս․ ­Ճապ­րաեան Մեղ­րիկ Սրբա­զան դուք օժ­տո­ւած էիք շատ տա­ղանդ­նե­րով եւ Աս­տո­ւա­ծա­յին շնորհ­նե­րով։ Ձեր յաղ­թանդ­ամ մարմ­նով եւ ...
Ads

Քրիստոսանման Կեանք Մը. Մեղրիկ Սրբազանին Անթառամ Յիշատակին

Մեղիկ Եպս․ Բարիքեան եւ Լենա Պէյլէրեան Լե­նա Պէյ­լէ­րեան Թո­ւա­կա­նը 2002. հա­զիւ եր­կու տա­րի էր, որ ստանձ­նած էի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ...

Աննախընթաց Հոգեւոր Հովիւը

Օ­սան Փի­լավ­ճեան Հայր Մեղ­րիկ Բա­րի­քեա­նի՝ Ս․­ Աս­տու­ծա­ծին ե­կեղեց­ւոյ ծա­ռա­յու­թեան շրջա­նին (2003-2014) Թո­րոն­թո­հայ ե­կե­ղե­...

Յիշատակդ Անթառամ, Սրբազան Հայր

Գեղուհի Սարգիսեան 2002-ին Հայր Մեղ­րի­կը ժա­մա­նեց մեր ե­կե­ղե­ցին։ Մեր ա­ռա­ջին հան­դի­պու­մը իր հետ տիկ­նա­ցի ժո­ղո­վին էր, երբ մե­...